ANTİOKSİDAN TEDAVİLER
BÜTÜNCÜL TIP MUAYENE VE TEDAVİLERİ

Doğal dengeleri gözeten bir yaşam ve tedavi tarzı

Sadece belirli hastalıkların teşhis edilip çeşitli yöntemlerle (ilaç tedavileri, yatarak tedavi, cerrahi müdahale vb.) tedavi edilmesi modern tıp yaklaşımının geleneksel uygulamasıdır. Bütünleyici tıp ise tüm bu uygulamaları içermekte olup, kişinin sadece fiziksel sağlığını değil, ruhsal hayatını nasıl yaşadığı, özel hayatını nasıl yaşadığı gibi kişiyi etkileyen tüm faktörleri değerlendirip sorgulamaktadır. Bu detaylar elde edildikten sonra hangi konuların sorunlu olduğu, nelerin düzeltilmesi gerektiği belirlenir.

Ortaya çıkan tabloda hekimler hastalarla birlikte hareket ederek onları sağlığa götüren yolda birlikte ilerlemektedirler.